Služby

Kryptografia

Poradenstvo a aplikovaný výskum v oblasti kryptológie. Návrh a analýza šifrovacích algoritmov a bezpečnostných protokolov. Porovnávanie ich sily pomocou matematických dôkazov bezpečnosti, odhad vplyvu existujúcich či možných metód útoku.

Programovanie kryptografickej a príbuznej bezpečnostnej funkcionality, integrácia dostupných softvérových knižníc.

Audit Softvéru

Podrobná kontrola bezpečnosti softvéru, so zdrojovým kódom i bez neho, pre výrobcov programov aj ich zákazníkov.

Hľadanie bezpečnostných nedostatkov skúseným programátorom s osobitným dôrazom na funkcionalitu súvisiacu so súkromím a autentifikáciou.

"Manuálna" analýza prekračujúca možnosti automatických nástrojov na kontrolu zdrojového kódu.

Reverzné Inžinierstvo

Stretli ste sa s podozrivým, pravdepodobne zlomyseľným programom? Ponúkam detailnú analýzu škodlivého softvéru pri objasňovaní bezpečnostných incidentov.

Uvažujete nad softvérom od tretej strany, no nie ste si istí, či mu možno veriť? Podrobne zistím, ako skutočne funguje.

Preskúmam i neznáme protokoly, súborové formáty či zastaraný softvér pre účely vzájomnej kompatibility.